ÇAĞRI MERKEZİ

0 (312) 278 02 03
32.9811 / 33.1133
35.8999 / 36.0438
 • Tapu harcı ve emlak vergisi ödemesini kim yapacağı netleştirilmeli.
 • Emlakçı ödemesi, tapu, dosya ile sigorta masrafları hesaba katılmalı.
 • Kredi kullancaklar için en uygun banka araştırılmalı, net kredi tutarı ve vade tercihi yapılmalı.
 • Kredi kullancaklar için Tapu fotokopisi dâhil, istenilen tüm evrak ile bankaya başvurulmalı.
 • Ödemenin nasıl yapılacağı netleştirilmeli, banka hesaplarının üst transfer limiti kontrol edilmeli.
 • Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) genel tabir ile DASK, yaptırılmalı veya geçerliliği kontrol edilmeli 
 • Konutun bağlı bulunduğu belediyeden rayiç bedel alınmalı ve emlak vergisi ödemesi yapılmalı
 • Kredi kullancaklar için Bankadan ipotek evrakları ile ipotek yetkilisinin bilgileri alınmalı 
 • Tapu sahibi veya vekili gerekli evraklar ile birlikte tapu müdürlüğüne başvuruda bulunmalı
 • SMS olarak gelen randevu bilgilerine göre harç ödemesi yapılmalı 
 • Kredi kullancaklar için Bankanın ipotek yetkilisine randevu günü ve saati bildirilmeli.